Κλαδικά Νέα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

Σύμφωνα με άρθρο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ η Ελλάδα έχει δημιουργήσει τις καλύτερες εντυπώσεις διεθνώς για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να βγει από την κρίση και να αρχίσει να αναπτύσσεται αποτελώντας έναν φιλικό για επενδύσεις προορισμό. Ωστόσο όπως και στην Ευρώπη έτσι και στην Ελλάδα απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στη βιομηχανία και για να γίνει αυτό χρειάζεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Το Οραμα για μια νέα βιομηχανική ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνει την μείωση του ρυθμιστικού βάρους που επηρεάζει τις επιχειρήσεις μας και την ανακάλυψη μακροπρόθεσμων λύσεων ώστε να αντιμετωπιστεί η διαφορά του κόστους ενέργειας σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας.

Η συνεισφορά της βιομηχανίας στην κοινωνία είναι τεράστια και ουσιαστική για την καθημερινή μας ζωή και τη δημιουργία πλούτου στην Ευρώπη, επίσης είναι πολύ πιο σημαντική για την οικονομία από ό,τι της αποδίδεται συχνά, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην καινοτομία. Δεν υπάρχει ισχυρή Ευρώπη χωρίς ισχυρή βιομηχανία. Το γεωπολιτικό και οικονομικό τοπίο είναι πολύ δύσκολο, θέτοντας πολλούς κλάδους της βιομηχανίας υπό σοβαρή πίεση.

Η Ε.Ε. πρέπει να μειώσει το κόστος της ενέργειας και τα βάρη των αλλεπάλληλων ρυθμίσεων. Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες αρχίζουν να χάνουν μερίδιο στην παγκόσμια οικονομία. Ο λόγος βρίσκεται στο υψηλό κόστος της ενέργειας και στο βαρύ ρυθμιστικό καθεστώς. Αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη είναι ένα ρυθμιστικό περιβάλλον πιο φιλικό προς τις επενδύσεις. Το περιβάλλον για επενδύσεις στην Ευρώπη δεν είναι τόσο ευνοϊκό, όσο ήταν πριν από τρία χρόνια, και ακόμη λιγότερο τώρα σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές μας. Παρόλο που οι τιμές της ενέργειας δεν είναι στα υψηλότερα επίπεδά τους, παραμένουν υψηλότερες από αυτές στους περισσότερους ανταγωνιστές μας. Η πράσινη μετάβαση είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση. Η Ευρώπη έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί στην «εμπροσθοφυλακή».

O παγκόσμιος βιομηχανικός χάρτης δείχνει ότι οι οικονομίες που αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς, όπως η Κίνα και η Ινδία, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρνουν να διατηρούν και να ενισχύουν τη θέση τους σε αυτό το νέο περιβάλλον.

Τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι ευνοϊκά για την Ευρώπη σε σύγκριση με άλλες χώρες και περιοχές. Οι ΗΠΑ γίνονται ένας ολοένα και πιο ελκυστικός προορισμός επενδύσεων για τη βιομηχανία, ενώ η Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ακόμη κι αν οι χονδρικές τιμές φυσικού αερίου ήταν πιο σταθερές στην Ευρώπη, αυτές εξακολουθούσαν να κυμαίνονται 5 έως 6 φορές υ Δεν μπορούμε να κλείσουμε τις πόρτες μας στον υπόλοιπο κόσμο.

Ο προστατευτισμός αυξάνεται παγκοσμίως, με πολλές χώρες να υιοθετούν πολιτικές διάκρισης ή στρέβλωσης του εμπορίου, αλλά η Ευρώπη δεν πρέπει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Η διεθνής επιρροή της Ευρώπης προέρχεται από το εμπόριο και την επενδυτική της ισχύ. Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος εξαγωγέας βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών και η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών για περίπου 80 χώρες. Στην Ε.Ε., 38 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέονται άμεσα με τις εξαγωγές.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα οικονομικά της συμφέροντα αντιμετωπίζοντας τον ανερχόμενο γεωπολιτικό ανταγωνισμό και τα μονομερή μέτρα από ορισμένους από τους εμπορικούς μας εταίρους που παραβιάζουν τις διεθνείς δεσμεύσεις. Υποστηρίζουμε το εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες και όχι στη δύναμη της ισχύος. Εάν οι εμπορικοί εταίροι επιβάλλουν μονομερώς αυξημένους δασμούς, επιβάλλουν περιορισμούς στην πρόσβαση στις αγορές τους ή εισάγουν στρεβλωτικές επιδοτήσεις που ωφελούν τις εγχώριες βιομηχανίες, η Ε.Ε. πρέπει να είναι σε θέση να ενεργήσει και να χρησιμοποιήσει τα υπάρχοντα εργαλεία για την προστασία των οικονομικών της συμφερόντων.