Η εταιρεία με την επωνυμία «Μ.Ε.Λ. – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Μ.Ε.Λ. – Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στην Κάτω Γέφυρα Αγίου Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνας Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία με την επωνυμία «SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SONOCO ΕΛΛΑΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Σταυροχώρι Κιλκίς.

Η εταιρεία με την επωνυμία «UNIPAK HELLAS CENTRAL Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ.Πολυκάρπου 57, Τ.Κ.11855

Η εταιρεία με την επωνυμία «SER.PA.M A.E.», που εδρεύει στο Νεοχώρι Σερρών - Τ.Κ. 62100

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕL- ΡΑCΚ Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Συσκευασίας», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών 31-33,Τ.Κ. 10447

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΧΙ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Κατερίνη, επί του 1ου χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία με την επωνυμία «SOFIDEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «SOFIDEL GREECE S.A.»,που εδρεύει στο 1ο χλμ.Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTERTRADE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «INTERTRADE HELLAS A.B.E.E.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Ιβίσκου 99 – Τ.Κ. 13677

Η εταιρεία με την επωνυμία «Μ.Ε.Λ. – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Μ.Ε.Λ. – Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στην Κάτω Γέφυρα Αγίου Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνας Π.Ε. Θεσσαλονίκης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δημήτριο Θεοχάρη του Βασιλείου.

Η εταιρεία με την επωνυμία «SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SONOCO ΕΛΛΑΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Σταυροχώρι Κιλκίς, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Ιωάννη Τσακιρίδη του Αναστασίου.

Η εταιρεία με την επωνυμία «UNIPAK HELLAS CENTRAL Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ.Πολυκάρπου 57, Τ.Κ.11855, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Άγγελο Μπόγδανο του Ρίζου.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕL- ΡΑCΚ Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Συσκευασίας», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών 31-33,Τ.Κ. 10447,όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Ευάγγελο Σπυράκη του Αντωνίου. 

Η εταιρεία με την επωνυμία «SER.PA.M A.E.», που εδρεύει στο Νεοχώρι Σερρών - Τ.Κ. 62100, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Angelo Cavalli του Ernesto.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Μ.Ε.Λ. – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Μ.Ε.Λ. – Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στην Κάτω Γέφυρα Αγίου Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνας Π.Ε. Θεσσαλονίκης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δημήτριο Θεοχάρη του Βασιλείου.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΧΙ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Κατερίνη, επί του 1ου χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Ηλία Παπαδόπουλο του Βασιλείου.

Η εταιρεία με την επωνυμία «SOFIDEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «SOFIDEL GREECE S.A.»,που εδρεύει στο 1ο χλμ.Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Γεώργιο  Μολοχίδη του Αντωνίου.

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTERTRADE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «INTERTRADE HELLAS A.B.E.E.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Ιβίσκου 99 – Τ.Κ. 13677, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Ιωάννη Ντεληδήμο του Δημητρίου.